Waarom zijn back-ups belangrijk voor je bedrijf?

Onder de term ‘back-up en herstel’ verstaand we het proces van het maken en opslaan van kopieën van gegevens. Het doel is om gegevensverlies te beschermen. Herstel van een back-up houdt meestal in dat de gegevens worden teruggezet naar de oorspronkelijke locatie of naar een alternatieve locatie waar deze kan worden gebruikt in plaats van de verloren of beschadigde gegevens. Een paar stappen terug dus om daarna weer vooruit te gaan.

  1. Goed gescheiden houden

Een goede reservekopie wordt altijd op een apart systeem of medium gehouden. Denk bijvoorbeeld aan een aparte zoals tape of andere externe server. Zo worden de gegevens beschermd als er een hardware- of software storing is.   

2. Situaties waarin je een back-up nodig hebt 

Gegevensfouten kunnen het gevolg zijn van hardware- of softwarefouten. Maar ook op andere manieren kunnen gegevens verloren gaan of op een verkeerde manier gebruikt worden. Denk aan gegevensfraude of een door de mens veroorzaakte gebeurtenis, zoals een kwaadaardige aanval via een virus of malware. Of het per ongeluk verwijderen van gegevens. Met back-up kopieën kunnen gegevens van een eerder tijdstip gelukkig altijd weer worden hersteld.


3. Bescherm de bedrijfsgegevens

Bedrijven verzamelen en produceren tegenwoordig grote hoeveelheden data. Of we het nu hebben over klantgegevens, werknemersgegevens of systeemgegevens. In alle gevallen geldt dat het verlies van die gegevens een bedrijf compleet kan stilleggen. Het opslaan van de kopie van de gegevens op een apart medium is dus van groot belang.

Voor het beste resultaat moet je dus regelmatige basis back-ups maken. Hoe meer tijd er tussen de verschillende back-up momenten zit, hoe groter de kans dat je data mist als je terug moet gaan. Verder is het verstandig om meerdere kopieën van de gegevens te hebben. Dat geeft nog meer zekerheid.    
Het opzetten van een sterk beveiligingsbeleid, training van medewerkers en goede beveiligingsregels helpen om gegevensverlies te voorkomen. En verder is het belangrijk dat medewerkers signalen herkennen en weten wat ze moeten doen bij schadelijke e-mails en phishing berichten.  

SJ-solutions kan je helpen met back-ups en beveiliging voor je gegevens.