Het maken van content is natuurlijk de manier om een boodschap over te brengen naar je publiek. Het succes van een online campagne is voor 50% te danken aan dit creatieve onderdeel. Goede en opvallende content is dus essentieel, dus werk met video, graphics en gifjes. Als bedrijf wil je klanten bereiken via sociale media en zoekmachines en hierbij is je doel om hen te laten overgaan tot actie. Daarom is Content Marketing de nieuwe strategie om interactie te krijgen met je doelgroep. Bij een contentstrategie wordt er rekening gehouden met wat en wie je wil bereiken. Ook gaat het om professionele en vooral duidelijke graphics. Deze zullen ontworpen worden in jouw eigen huisstijl. Het Online Marketing bureau Digital Inside zal jou hierbij kunnen helpen, zelfs als jouw bedrijf nog geen duidelijke huisstijl heeft, want dan kunnen zij ook helpen met het ontwerpen van een nieuwe brand identity. Digital Inside wil helpen met alle vormen van Content Marketing, zoals Social Media content, Social Media advertenties, videoproductie, fotografie, YouTube content en ads en SEO-copywriting. 

De aanpak van de contentstrategie van Digital Inside is als volgt. Ten eerste bepalen jullie samen je doelen, omdat dit het vertrekpunt is van een samenwerking. Na het bepalen van de doelen, wordt er onderzoek gedaan naar welke content het beste aansluit bij jouw doelgroep en doelstellingen. Daarna gaan jullie je verdiepen in het bepalen van de doelgroep. Je verdiept je in de denkwijze, wensen, interesses en het gedrag van je klanten. Vervolgens worden de problemen en de geformuleerde doelstellingen omgezet in een customer journey. Als dit gemaakt is, wordt er een planning gemaakt voor het maken, plaatsen en verspreiden van de content. Hierin wordt ook vermeld welke platformen gebruikt gaan worden en wie er verantwoordelijk is. Tot slot wordt het effect gemeten. Met Google Analytics worden je conversie, clicks en bezoekers in de gaten gehouden. Hierdoor leer je direct meer over de bezoekers van jouw website. Ook wordt er in de gaten gehouden op welke zoekwoorden de bezoekers jouw site hebben gevonden, dit wordt gedaan met Google Search Console. Digital Inside helpt graag bij het ontwikkelen van de juiste contentstrategie voor jouw bedrijf.